چگونگی کار با گزارشات سایت مپ (Sitemaps reports) در سرچ کنسول جدید گوگل

گزارشات سایت مپ
زمان مطالعه: ۸ دقیقه

از بخش گزارشات سایت مپ در سرچ کنسول جدید گوگل می توانید ببینیدکدام یک از سایت مپ ها بررسی شده اند، لیست ارور های احتمالی را ببینید و یا یک سایت مپ جدید برای سایت هایتان ثبت کنید. سرچ کنسول جدید گوگل کاربران را به استفاده از سایت مپ تشویق می کند تا به گوگل کمک کنند که محتوای سایت را بهتر درک کند و گزارشات کامل تری در اختیار آن ها قرار دهد.

اضافه کردن یک سایت مپ جدید

برای ثبت یک سایت مپ جدید برای کرال شدن باید مراحل زیر را طی کنید:

۱. یک سایت مپ بر روی وب سایت خود پست کنید.

 • سایت مپ باید در یکی از فرمت های مورد قبول باشد.
 • سایت مپ باید برای ربات گوگل مورد قبول باشد و نباید توسط هیچ فرمانی بلاک شده باشد.

۲. آدرس مربوط به سایت مپ مد نظر را در گزارشات سایت مپ وارد کرده و روی گزینه ی Submit کلیک کنید.

۳. سایت مپ بلافاصله بررسی می شود. با این وجود، ممکن است کرال کردن آدرس های لیست شده در سایت مپ زمان ببرد و ممکن است تمام آدرس های موجود در سایت مپ کرال نشوند که این مساله بستگی به مواردی از جمله حجم سایز، فعالیت، ترافیک و غیره دارد.

برای ثبت مجدد یک سایت مپ مراحل بالا را مجددا طی کنید.

آشنایی با اطلاعات موجود در گزارشات سایت مپ وب مستر

گزارشات سایت مپ شامل موارد زیر می شود. در نظر داشته باشید که بخشی از اطلاعات موجود در گزارشات قدیمی ممکن است در گزارشات جدید موجود نباشد.

اطلاعات زیر برای هر سایت مپ ثبت شده قابل مشاهده خواهد بود:

 • آدرس سایت مپ (Sitemap URL): آدرسی که سایت مپ روی آن پست شده است. در این قسمت، سایت مپ های واقع در تمام دایرکتوری ها و ساب دایرکتوری ها نمایش داده می شوند. به عنوان مثال اگر سایت مد نظر www.example.com باشد، سایت مپ های example.com/map.xml و example.com/a/map.xml و example.com/a/b/map.xml نمایش داده خواهند شد.
 • نوع (Type): این بخش نوع سایت مپ را نشان می دهد. مقادر ممکن:

۱. Sitemap: سایت مپ استاندارد
۲. Sitemap index: یک سایت مپ از چند سایت مپ
۳. Unknown: فایل سایت مپ از اونواع شناخته شده ی سایت مپ نبوده و یا اینکه سایت مپ هنوز بررسی نشده است.

 • ثبت شده (Submitted): تاریخی که در آن سایت مپ ثبت شده است.
 • آخرین بررسی (Last processed): آخرین باری که سایت مپ توسط گوگل بررسی شده است.
 • وضعیت (Status): وضعیت ثبت یا کرال. مقادیر ممکن:

۱. Processed successfully: سایت مپ با موفقیت و بدون هیچ اروری لود و بررسی شده است. تمام URL ها برای کرال شدن صف بندی می شوند.
۲. Has issues: سایت مپ دارای یک یا چندید ارور است. هر URL که بتواند از سایت مپ گرفته شود برای کرال شدن صف بندی می شود.
۳. Couldn’t be fetched: سایت مپ به دلیل نامعلومی بازخوانی نشده است.

 • تعداد آدرس ها (Count of URLs): تعداد آدرس هایی که در سایت ثبت شده اند. اگر ایندکس سایت مپ است، تعداد تمام آدرس ها در تمام سایت مپ های ارجاع شده نشان داده می شود. URL های تکراری فقط یک بار شمرده می شوند.

سایت مپ من در لیست نیامده است!
چند دلیل برای اینکه ممکن است سایت مپ شما در لیست نیامده باشد شامل موارد زیر می شود:

 • سایت مپ متعلق به یک سایت دیگر است. به عنوان مثال، سایت مپ هایی که برای سایت http://example.com ثبت کرده اید در گزارشات سایت مپ سایت های http://www.example.com یا https://example.com قابل مشاهده نخواهند بود. برای حل این مشکل اول مطمئن شوید که تمام ورژت پپن های سایت را اضافه کرده اید و سپس دامنه ارجح (Preferred domian) خود را مشخص کنید و سپس سایت مپ های مربوط به دامنه ی ارجح را ثبت کنید.
 • از گزارشات سایت مپ برای ثبت سایت مپ استفاده نکرده اید. تنها سایت مپ های ثبت شده توسط گزارشات سایت مپ لیست خواهند شد. سایت مپ هایی که با روش های دیگر ثبت شده باشند نمایش داده نخواهند شد.

ارور ها در گزارشات سایت مپ

sitemap

آدرس ها قابل دسترسی نیستند (URLs not accessible)

این ارور نشان می دهد زمانی که گوگل سعی کرده است URL خاصی در سایت مپ شما را باز کند با ارور مواجه شده است. با استفاده از ابزار URL inspection tool بررسی کنید که آیا آدرس های سایت مپ برای گوگل قابل بررسی باشند.

آدرس ها نمی توانند دنبال شوند (URLs not followed)

عموما این ارور به این معناست که گوگل نتوانسته سایت مپ شما را به طور کامل پردازش کند چون بعضی از آدرس ها حاوی ریدایرکت های زیادی هستند و کرال کننده ی گوگل نتوانسته آن ها را دنبال کند. پیشنهاد می شود که شما آدرس هر صفحه را با آدرسی که به آن ریدایرکت می شود جایگزین کنید.

آدرس مجاز نیست (URL not allowed)

سایت مپ شما شامل آدرس هایی می شود که دارای سطح بالاتر یا دامنه ی متفاوت نسبت به فایل سایت مپ هستند.

سطح بالاتر: اگر سایت مپ شما تحت http://www.example.com/mysite/sitemap.xml لیست شده باشد، آدرس های زیر برای آن سایت مپ معتبر نخواهند بود.

 • www.example.com – سطح آن از سایت مپ بالاتر است.
 • www.example.com/yoursite – در یک دایرکتوری موازی با سایت مپ قرار دارد.

دامنه ی متفاوت: چک کنید که تمام آدرس ها با دامنه ای یکسان با موقعیت سایت مپ باشند. به عنوان مثال اگر سایت مپ شما http://www.example.com/sitemap.xml باشد، آدرس های زیر برای این سایت مپ نامعتبر خواهند بود.

 • http://example.com/ – در آن www نیامده است.
 • www.example.com/ – در آن http نیامده است.
 • https://www.example.com/ – به جای http از https استفاده شده است.

ارور فشرده سازی (Compression error)

گوگل هنگام خارج کردن فایل سایت مپ از حالت فشرده با ارور مواجه شده است. فایل سایت مپ خود را مجدد فشرده سازی کنید، آپلود کنید و مجدد ثبت کنید.

سایت مپ خالی (Empty sitemap)

این ارور در گزارشات سایت مپ به این معناست که فایل سایت مپ شما حاوی هیچ آدرسی نمی باشد. فایل سایت مپ خود را چک کنید و مطمئن شوید که خالی نیست. اگر سایت مپ شما از پروتوکل سایت مپ استفاده می کند مطمئن شوید که URL ها بدرستی تگ شده اند.

ارور سایز فایل سایت مپ (Sitemap file size error)

سایت مپ شما وقتی که از حالت فشرده خارج می شود حجمی بیشتر از ۵۰ مگابایت دارد. اگر سایز مپ شما از اندازه ی مجاز بزرگتر است آن را به چند بخش تقسیم کنید و آن را در یک ایندکس فایل سایت مپ لیست کنید و آن فایل ها را ثبت کنید.

مقادیر غیر مجاز (Invalid attribute value)

شما به یک تگ XML مقدار غیر مجازی را داده اید. سایت مپ خود را چک کنید تا مطمئن شوید فقط مقادیر مجاز در آن وجود دارد. همچنین مقادیر را برای اشتباهات تایپی چک کنید.

تاریخ نامعتبر (Invalid date)

سایت مپ شما حاوی یک یا چند تاریخ نا معتبر است. این ارور در گزارشات سایت مپ ممکن است به این دلیل باشد که یک تاریخ با فرمت نامعتبری آمده یا آن تاریخ خودش معتبر نیست. تاریخ ها باید بر اساس W3C Datetime باشند. مطمئن شوید که تاریخ های شما با یکی از فرمت های زیر همخوانی داشته باشند.

۲۰۰۵-۰۲-۲۱
۲۰۰۵-۰۲-۲۱T18:00:15+00:00

قید کردن زمان اختیاری است. اما اگر زمان را قید می کنید باید منطقه زمانی را نیز قید کنید.

مقادیر تگ نامعتبر (Invalid tag value)

سایت مپ شما حاوی یک یا چند تگ با مقادیر نا معتبر می شود. این ارور تگ را در لیست ارورها خواهد آورد. می توانید جزئیات نوع سایت مپ خود را بررسی کنید (ایندکس، استاندارد، ویدیو و …).

آدرس نامعتبر (Invalid URL)

یک آدرس در سایت مپ شما وجود دارد که نامعتبر است. این ارور ممکن است به این دلیل باشد که آن آدرس حاوی کاراکتر هایی است که پشتیبانی نمی شود یا فرمت آن نادرست است (به عنوان مثال، به جای http:// آدرس با htp:// آمده است). مطمئن شوید که تمام آدرس هایی که در سایت مپ شما آمده است به درستی کد شده اند. همچنین چک کنید که کاراکترهای غیر مجاز در آن ها به کار نرفته باشد. همچنین می توانید آدرس را در یک مرورگر کپی کنید تا ببینید مرورگر می تواند آن را بخواند یا خیر.

آدرس نامعتبر در فایل ایندکس سایت مپ: آدرس نا کامل (Invalid URL in sitemap index file: incomplete URL)

فایل ایندکس سایت مپ شما حاوی تمامی آدرس هایی که برای هر فایل سایت مپ ثبت شده است نمی باشد. وقتی که گوگل یک فایل ایندکس سایت مپ را می بینید، به همان مسیری که فایل ارجاع می دهد نگاه می کند. به عنوان مثال اگر فایل سایت مپ شما http://www.example.com/folder1/sitemap_index.xml باشد و در آن سایت مپی با نام sitemap.xml لیست شده باشد، گوگل در آدرس http://www.example.com/folder1/sitemap.xml به دنبال آن سایت مپ خواهد گشت. اگر آن سایت مپ در آن مسیر یافت نشود این ارور در گزارشات سایت مپ ثبت خواهد شد.

XML نامعتر: تعداد تگ ها زیاد است (Invalid XML: too many tags)

سایت مپ شما حاوی تگ های تکراری است. به عنوان مثال لیست زیر باعث به وجود آمدن این ارور می شود زیرا تگ <loc> دوبار آمده است :

<url>
 <loc>http://www.example.com/</loc>
 <loc>http://www.example.com/page1.html</loc>
 <lastmod>2005-01-01</lastmod>
 <changefreq>monthly</changefreq>
 <priority>0.8</priority>
</url>

این ارور در گزارشات سایت مپ تگ مشکل دار و شماره خط آن را مشخص می کند. تگ تکراری را حذف کنید و سایت مپ خود را مجدد ثبت کنید.

Missing XML attribute

یک تگ در سایت مپ شما وجود دارد که یک مقدار ضروری را ندارد. سایت مپ خود را چک کنید تا مطمئن شوید مقادیر ضروری همگی پر شده اند.

Missing XML tag

یک یا چند بخش از سایت مپ شما یک تگ ضروری را ندارد. ارور شماره خط مشکل را نشان خواهد داد.

Missing thumbnail URL

یک یا چند ویدیو آدرس تصاویر بندانگشتی را ندارد. مطمئن شوید که آدرس هر تصویر بند انگشتی با تگ  <video:thumbnail_loc> مشخص شده است.

Missing video title

یک یا چند ویدیو فاقد عنوان هستند. مطمئن شوید تمام ویدیوها در سایت مپ شما حاوی عنوان هستند و با تگ <video:title> مشخص شده اند.

Incorrect sitemap index format: Nested sitemap indexes

یک یا چند مورد در فایل ایندکس سایت مپ شما از آدرس خودش و یا آدرس فایل ایندکس یک سایت مپ دیگر استفاده می کند.
یک فایل ایندکس سایت مپ نمی تواند فایل های ایندکس سایت مپ های دیگر را لیست کند.
هر بخشی را که به فایل های ایندکس سایت مپ اشاره دارد را حذف کنید و دوباره سایت مپ را ثبت کنید.

ارور پارس کردن (Parsing error)

گوگل نتوانسته XML سایت مپ را پارس کند. این ارور در گزارشات سایت مپ معمولا به دلیل وجود کاراکترهای اسکیپ نشده در URL ها رخ می دهد.

ارور موقتی (Temporary error)

گوگل در پردازش سایت مپ شما با اروری موقتی مواجه شده است. زمانی که با چنین اروری در گزارشات سایت مپ خود مواجه می شوید نیاز نیست سایت مپ را مجددا ثبت کنید. گوگل در زمانی دیگر مجدد سعی خواهد کرد که سایت مپ شما را بررسی کند. اگر بعد از گذشت چند ساعت همچنان ارور پا برجا بود آن موقع سایت مپ را مجدد ثبت کنید.

Too many sitemaps in sitemap index file

فایل ایندکس سایت مپ شما بیش از ۵۰۰۰۰ سایت مپ را لیست کرده است. سایت مپ خود را به چند سایت مپ تقسیم کنید و مطمئن شوید در هر بخش بیش تر از ۵۰۰۰۰ آدرس وجود ندارد.

فرمت پشتیبانی نشده (Unsupported format)

سایت مپ شما با فرمت پشتیبانی شده نیست.

ناهمخوانی مسیر (Path mismatch: Missing www)

مسیر سایت مپ شما حاوی پیشوند www نیست ولی آدرس هایی که لیست کرده است همه حاوی این پیشوند هستند.

اگر می خواهید سایت مپ شما بدون www ثبت شود اما آدرس های آن داراری www باشند باید دامنه ی بدون www را به عنوان دامنه ی ارجح (Preferred Domain) خود انتخاب کنید.

در غیر این صورت سایت مپ خود را ادیت کرده و www را به تمام آدرس ها اضافه کنید.

ناهمخوانی مسیر (Path mismatch: Includes www)

مسیر سایت مپ شما شامل پیشوند www می شود اما آدرس هایی که در آن آمده است شامل این پیشوند نمی شوند.

اگر می خواهید سایت مپ شما بدون www ثبت شود اما آدرس های آن داراری www باشند باید دامنه ی بدون www را به عنوان دامنه ی ارجح (Preferred Domain) خود انتخاب کنید.

Incorrect namespace

روت سایت مپ شما شامل namespace صحیح نمی باشد یا اشکال تایپی دارد. مطمئن شوید که بسته به نوع فایل از namespace صحیح استفاده می کنید:

ارور HTTP از نوعی مشخص ([HTTP error [specific code)

گوگل هنگام دانلود سایت مپ شما با یک ارور HTTP مواجه شده است. این ارور کد ارور را نیز نشان می دهد . مطمئن شوید آدرس سایت مپ شما صحیح است و در مسیر مشخص شده وجود دارد. سپس سایت مپ خود را مجدد ثبت کنید.

xml sitemap

Share:

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *