ایمیل مارکتینگ

ایمیل مارکتینگ چیست و چرا کسب و کار شما به آن نیاز دارد؟

ایمیل به یکی از محبوب ترین شیوه های ارتباطات تبدیل شده است. در سال 2010 حدود 90 تریلیون ایمیل در سرتاسر جهان ارسال شده است که این یعنی 2.8 میلیون…
ادامه مطلب
فهرست