ایمیل مارکتینگ

ایمیل مارکتینگ چیست و چرا کسب و کار شما به آن نیاز دارد؟

ایمیل به یکی از محبوب ترین شیوه های ارتباطات تبدیل شده است. در سال ۲۰۱۰ حدود ۹۰ تریلیون ایمیل در سرتاسر جهان ارسال شده است که این یعنی ۲.۸ میلیون…
ادامه مطلب
فهرست